Behovene endrer seg - vi finner forsikringsløsningen

NUA kan nå levere flere typer garantier hvor siste skudd på stammen er husleie-, skattetrekk- og reisegaranti.

 

NUA samarbeider med INSR om skadeforsikring.
Vi tilbyr en komplett og skreddersydd forsikringspakke for næringslivskunder og grupper.

 
Best Doctors - internasjonalt behandlingsprogram for kritisk sykdom.
Programmet vil gi deg tilgang til den ledende medisinske ekspertisen i verden og behandling ved topp rangerte sykehus.

Norwegian Underwriting Agency (NUA) er et norsk forsikringsagentselskap som er godkjent av Finanstilsynet.

Som Lloyd’s Approved Coverholder, kan vi plassere forsikringer i det engelske forsikringsmarkedet Lloyd's of London.

NUA leverer forsikringer og garantier til det norske markedet gjennom ulike distribusjonskanaler og direkte salg. 

NUA utsteder forsikringsdokumenter og vilkår på norsk og i henhold til norsk lov. Skadeoppgjør foretas av uavhengige skadeoppgjørsselskap i Norge. 

 
I forbindelse med formidling av forsikringer, behander NUA personopplysninger for å kunne administrere de ulike ordningene.
Med innføringen av den nye personvernforordningen (General Data Regulation Protection - GDPR), vil det bli innført nye regler som må implementeres i den enkelte bedrifts behandling av personopplysninger.