Skadeforsikring

NUA tilbyr næringslivs-forsikring til bedrifter og grupper gjennom et samarbeid med Insr Insurance Group, hvor NUA har status som underwriting agentur under deres Vardia-brand.

Følgende forsikrings-produkter kan tilbys:
  • Næring: Næringsliv, Ansvar, Driftstap, Næringsbygg, Prosjekt, Maskinforsikring
  • Motor: Næringsbil, Storbil, Arbeidsmaskin, Tilhenger
  • Sameie og borettslag: Bygning
  • Andre: Transportforsikring