Behovene endrer seg - vi finner forsikringsløsningen.

 

Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) er et norsk forsikringsagentselskap som er godkjent av Finanstilsynet.

NUA er en godt etablert forsikringsagent i det norske markedet, og tilbyr et stort utvalg at forsikringsprodukter samt ulike garantier til bedrifter i Norge. NUA utsteder forsikringsdokumenter og vilkår på norsk og i henhold til norsk lov. Skadeoppgjør foretas av uavhengige skadeoppgjørsselskap i Norge.
NUA inngikk i 2019 en strategisk samarbeidsavtale med Zurich gjennom en MGA-avtale (Managing General Agent) om ulike forsikringsdekninger samt garantier (Surety Bonds).


NUA har inngått en strategisk samarbeid med forsikringsselskapet Zurich.


NUA tilbyr garantier innen flere områder.


NYHET!

NUA har inngått avtale med AIG om formidling av reiseforsikring.

Avtaler i Lloyds´ - overføring av forsikringsavtaler

Lloyd´s ønsker å overføre enkelte forsikringspoliser til Lloyds Brussel. En slik overføring vil ikke påvirke avtalens vilkår, med unntak av at Lloyd´s Brussel da vil være forsikringsselskap og behandlingsansvarlig i forhold til de overførte forsikringsavtalene.

Ytterligere informasjon (herunder hvorvidt dette vil påvirke deg) om de aktuelle avtalene dette berører, dine rettigheter og hva du må foreta deg, finnes på http://lloyds.com/brexittransfer

Skadeoppgjør etter Brexit

Hva skjer med skadebehandling på forsikringer tegnet via Lloyd´s etter en "Hard-Brexit"?


KONTAKTINFO:

Norwegian Underwriting Agency AS (Org. nr. 991 073 892)
Adresse: Rådhusgaten 23, 0158 OSLO
Telefon: 06185
Kundeservice - privat: 22 120 130
E-post: post(at)norua.com