Dersom den forsikrede skulle få en medisinsk invaliditetsgrad eller ervervsuførhetsgrad på 50% eller mer, vil denne forsikringen gi en engangsutbetaling.

.