Finanstilsynet

Finanstilsynets register inneholder informasjon om alle foretak og personer som er under tilsyn av Finanstilsynet. Hvilke typer foretak og personer er beskrevet i Lov om finanstilsyn § 1. 

Tilsynet med bank, finans og forsikring skal sikre betryggende soliditet, risikobevissthet og styring og kontroll i foretakene. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn. I tillegg er Finanstilsynet tillagt forvaltnings- og utredningsoppgaver samt regelverksarbeid.

Norwegian Underwriting Agency AS ble registrert i konsesjonsregisteret 31. mai 2007, med rett til å formidle forsikringer på vegne av utenlandske forsikringsselskap.

Lloyd´s of London

For å kunne representere syndikater hos Lloyd's of London, må selskapet være godkjent som coverholder hos Lloyd's. Ett register over alle foretak som er godkjent som coverholder finner du her ved å klikke på knappen under.

.