Ofte krever huseier et depositum eller annen form for sikkerhetsstillelse ved leie av kontorlokaler. For å unngå unødvendig binding av kapital, vil et alternativ være å opprette en husleiegaranti som da skal tjene som sikkerhet for innbetalingene etter den underliggende avtale.

Ta kontakt med NUA for å få et uforpliktende tilbud på denne type garanti.

.