Tilbud på personforsikringer

NUA kan tilby konkurransemessige vilkår og pris på følgende personforsikringer:

- Yrkesskade
- Gruppeliv
- Fritidsulykke
- Ervervsuførhet
- Annen sykdom
- Kollektiv ulykke
- Loss of License
- Sykelønn

Send oss en liten e-post om hvilket forsikringsprodukt du ønsker, så tar vi kontakt med deg om kort tid for å se nærmere på dette.
Fint om du oppgir et telefonnummer vi kan treffe deg på hvis du sender en e-post. Du kan også ringe oss direkte på tlf: 06185